Startsida Kassalagen Kontakt

Vi kan erbjuda på platsen installation och utbildning i samarbete med Nordic Service Provider AB som är en rikstäckande serviceorganisation.

 

Per installationsställe

 

Installationen omfattar igångsättning av kassaregister, installation av clean cash kontrollbox,  rapportering till myndigheter samt utbildning i handhavande enligt Olivettis standardmall. Priset är beräknat på en genomsnittlig installationstid om ca 1 ,5 tim  inklusive restid.

 

Pris från NSP 2.500 kr Eller 65 kr/månad

 

Priset inkluderar resa inom 5 mil från NSP serviceort Resa utöver 5 mil debiteras 300 kr/halvtimme.

Vid behov av ytterligare utbildning debiteras 890 kr/tim.

 

Serviceavtal

 

NSP tillhandahåller ett service bonnemang som omfattar hårdvaruservice, inställelsetid NBD (next business day), till ett årligt abonnemangspris 1.900 kr.

Abonnemanget omfattar resa 5 mil.

Abonnemang med inställelsetid 4 timmar 2.750 kr

Abonnemang med inställelsetid 2 timmar 3.500 kr ( enbart fn. Stockholm Göteborg Malmö)